ሐረሪ ኡመት አሀድነትዞው ዚቅ ሞሸቤ ሀቅ ዋ ከራመዞው መትጌደርሌ አዜብዞ ፈስሊ ላቂ አታጮት ዛላነት የሸኩሜል!!

ሐረሪ ኡመት አሀድነትዞው ዚቅ ሞሸቤ ሀቅ ዋ ከራመዞው መትጌደርሌ አዜብዞ ፈስሊ ላቂ አታጮት ዛላነት የሸኩሜል!!

Back to Videos | Back to Home

About Us

Australian Saay Harari Association is a non profit, ethnically based, social organization based in Melbourne, Australia.

Our Contacts

61 Elm Park Dr, Hoppers Crossing
Victoria 3029, Australia

(+614) 018 06 589
(+614) 1364 1816